แพอาหารบ้านเหนือ

มีเรือแพล่องแม่น้ำ ทั้งล่องทานอาหารและพักค้างคืน
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่

ร้านอาหารธาราบุรี
48 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร: 034-512-944
http://www.taraburee-restaurant.com

Bannaur Rafting Restaurant

We have floating restaurant service for your group entertainment in the middle of beautiful Kwai Rver surrounded by mountainic scenes.
Meanwhile... please contact us at

Taraburee Floating Restaurant
48 Songkwai Rd., T.Bannaur A.Muang
Kanchanaburi 71000 Thailand
Tel. 034-512-944
http://www.taraburee-restaurant.com